"ΠΑΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ"
Κατηχητικό βοήθημα Ι.Μ.Δημητριάδος & Αλμυρού

Τα παιδιά των κατηχητικών θα παρακολουθήσουν τη ζωή και τις περιπέτειες των παιδιών που γνώρισαν στο περσινό κατηχητικό βοήθημα -"ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ- του Θανάση και της Κωνσταντίνας. Στην παρέα τους όμως φέτος προστίθεται η Κινεζούλα ξαδελφούλα Λι, που είναι όλο απορίες πηγαίνοντας στην εκκλησία. Τα ερωτήματά της όπως και οι απαντήσεις που παίρνει, καταλήγουν στη γνώση και στην εμβάθυνση που οδηγεί από την απλή παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, στην ουσιαστική συμμετοχή.
"ΠΑΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ"
Στέλλιου Πελασγού

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τις εισαγωγικές σελίδες του βιβλίου)
ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΗΧΗΤΗ
Ηλία Λιαμή

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τα εισαγωγικά σχόλια του βοηθήματος)
Μάθημα 2ο:Ο ΣΤΑΥΡΟΣ

α. Διήγηση
β.Δραστηριότητες
γ.Ο σταυρός και οι πατερίτσες
δ.Φύλλο εργασίας
Μάθημα 2ο: Ο ΣΤΑΥΡΟΣ - Βοήθημα για τον κατηχητή

Μάθημα 3ο Ο ΣΤΑΥΡΟΣ (β')
Ο ΣΤΑΥΡΟΣ (Β')-
Βοήθημα για τον κατηχητή


 
ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι ο Σταυρός αποτελεί ένα διαρκές πρότυπο ζωής.
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ
-Ο Σταυρός μας, σημάδι αφοσίωσης και επιθυμίας, να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα και το παράδειγμα του Χριστού.
-Ο Σταυρός πού φοράμε μας θυμίζει πάντα πως κέντρο της ζωής μας πρέπει να γίνεται η έμπρακτη αγάπη μας προς τους άλλους.
-Κάνοντας τον Σταυρό μας ευχαριστούμε, γινόμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε με τους άλλους, ζητάμε κάτι από τον Θεό με ταπείνωση και εμπιστοσύνη.
Το υλικό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για διαδικτυακή χρήση.
Για ανατύπωση μέρους ή του συνόλου του έργου για οποιονδήποτε σκοπό και ιδιαιτέρως για εμπορική χρήση, απαιτείται έγγραφη έγκριση των συγγραφέων.

Κατηχητικό βοήθημα Ι.Μ.Δημητριάδος & Αλμυρού
Τα παιδιά των κατηχητικών θα παρακολουθήσουν τη ζωή και τις περιπέτειες των παιδιών που γνώρισαν στο περσινό κατηχητικό βοήθημα -"ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ- του Θανάση και της Κωνσταντίνας. Στην παρέα τους όμως φέτος προστίθεται η Κινεζούλα ξαδελφούλα Λι, που είναι όλο απορίες πηγαίνοντας στην εκκλησία. Τα ερωτήματά της όπως και οι απαντήσεις που παίρνει, καταλήγουν στη γνώση και στην εμβάθυνση που οδηγεί από την απλή παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, στην ουσιαστική συμμετοχή.
Μάθημα 20ο: Πως μεταλαμβάνουμε
Βοήθημα για τον κατηχητή: Πως μεταλαμβάνουμε

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Να τοποθετήσουν τα παιδιά μέσα στην ψυχή τους την Θεία Κοινωνία, ως την κορυφαία στιγμή της πίστης του στιγμή συνάντησης με τον ίδιο τον Θεό.
"ΠΑΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ"
Στέλλιου Πελασγού

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τις εισαγωγικές σελίδες του βιβλίου)
ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΗΧΗΤΗ
Ηλία Λιαμή

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τα εισαγωγικά σχόλια του βοηθήματος)
Το υλικό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για διαδικτυακή χρήση.
Για ανατύπωση μέρους ή του συνόλου του έργου για οποιονδήποτε σκοπό και ιδιαιτέρως για εμπορική χρήση, απαιτείται έγγραφη έγκριση των συγγραφέων.
 
Κατηχητικό βοήθημα Ι.Μ.Δημητριάδος & Αλμυρού
Τα παιδιά των κατηχητικών θα παρακολουθήσουν τη ζωή και τις περιπέτειες των παιδιών που γνώρισαν στο περσινό κατηχητικό βοήθημα -"ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ- του Θανάση και της Κωνσταντίνας. Στην παρέα τους όμως φέτος προστίθεται η Κινεζούλα ξαδελφούλα Λι, που είναι όλο απορίες πηγαίνοντας στην εκκλησία. Τα ερωτήματά της όπως και οι απαντήσεις που παίρνει, καταλήγουν στη γνώση και στην εμβάθυνση που οδηγεί από την απλή παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, στην ουσιαστική συμμετοχή.
Μάθημα 19ο: Πως προετοιμάζομαι για τη Θεία Λειτουργία
Βοήθημα για τον κατηχητή: Πως προετοιμάζομαι για τη Θεία Λειτουργία

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως η Θεία Κοινωνία είναι τόσο σημαντική, ώστε απαιτεί μια ανάλογη προετοιμασία προκειμένου κανείς να κατανοήσει έστω και ελάχιστα το νόημα της και να ωφεληθεί πνευματικά. 
"ΠΑΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ"
Στέλλιου Πελασγού

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τις εισαγωγικές σελίδες του βιβλίου)
ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΗΧΗΤΗ
Ηλία Λιαμή

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τα εισαγωγικά σχόλια του βοηθήματος)
Το υλικό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για διαδικτυακή χρήση.
Για ανατύπωση μέρους ή του συνόλου του έργου για οποιονδήποτε σκοπό και ιδιαιτέρως για εμπορική χρήση, απαιτείται έγγραφη έγκριση των συγγραφέων.
Κατηχητικό βοήθημα Ι.Μ.Δημητριάδος & Αλμυρού
Τα παιδιά των κατηχητικών θα παρακολουθήσουν τη ζωή και τις περιπέτειες των παιδιών που γνώρισαν στο περσινό κατηχητικό βοήθημα -"ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ- του Θανάση και της Κωνσταντίνας. Στην παρέα τους όμως φέτος προστίθεται η Κινεζούλα ξαδελφούλα Λι, που είναι όλο απορίες πηγαίνοντας στην εκκλησία. Τα ερωτήματά της όπως και οι απαντήσεις που παίρνει, καταλήγουν στη γνώση και στην εμβάθυνση που οδηγεί από την απλή παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, στην ουσιαστική συμμετοχή.
Μάθημα 18ο: Η Θεία Λειτουργία (β')
Βοήθημα για τον κατηχητή: Η Θεία Λειτουργία (β')

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Να μάθουν τα παιδιά να ανακαλύπτουν νέες διαστάσεις μέσα από την επανάληψη ίδιων πραγμάτων στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και να μην ενοχοποιούν τυχόν αρνητικά τους συναισθήματα.
"ΠΑΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ"
Στέλλιου Πελασγού

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τις εισαγωγικές σελίδες του βιβλίου)
ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΗΧΗΤΗ
Ηλία Λιαμή

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τα εισαγωγικά σχόλια του βοηθήματος)
Το υλικό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για διαδικτυακή χρήση.
Για ανατύπωση μέρους ή του συνόλου του έργου για οποιονδήποτε σκοπό και ιδιαιτέρως για εμπορική χρήση, απαιτείται έγγραφη έγκριση των συγγραφέων.
Κατηχητικό βοήθημα Ι.Μ.Δημητριάδος & Αλμυρού
Τα παιδιά των κατηχητικών θα παρακολουθήσουν τη ζωή και τις περιπέτειες των παιδιών που γνώρισαν στο περσινό κατηχητικό βοήθημα -"ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ- του Θανάση και της Κωνσταντίνας. Στην παρέα τους όμως φέτος προστίθεται η Κινεζούλα ξαδελφούλα Λι, που είναι όλο απορίες πηγαίνοντας στην εκκλησία. Τα ερωτήματά της όπως και οι απαντήσεις που παίρνει, καταλήγουν στη γνώση και στην εμβάθυνση που οδηγεί από την απλή παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, στην ουσιαστική συμμετοχή.
Μάθημα 17ο: Η Θεία Λειτουργία (α')
Βοήθημα για τον κατηχητή: Η Θεία Λειτουργία (α')

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Να μάθουν τα παιδιά να συντονίζονται και να συν-κινούνται με τους άλλους πιστούς κατά τη διάρκεια της Θ. Λειτουργίας και να αισθάνονται με εκείνους ως ένα σώμα.
"ΠΑΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ"
Στέλλιου Πελασγού

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τις εισαγωγικές σελίδες του βιβλίου)
ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΗΧΗΤΗ
Ηλία Λιαμή

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τα εισαγωγικά σχόλια του βοηθήματος)
Το υλικό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για διαδικτυακή χρήση.
Για ανατύπωση μέρους ή του συνόλου του έργου για οποιονδήποτε σκοπό και ιδιαιτέρως για εμπορική χρήση, απαιτείται έγγραφη έγκριση των συγγραφέων.
Κατηχητικό βοήθημα Ι.Μ.Δημητριάδος & Αλμυρού
Τα παιδιά των κατηχητικών θα παρακολουθήσουν τη ζωή και τις περιπέτειες των παιδιών που γνώρισαν στο περσινό κατηχητικό βοήθημα -"ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ- του Θανάση και της Κωνσταντίνας. Στην παρέα τους όμως φέτος προστίθεται η Κινεζούλα ξαδελφούλα Λι, που είναι όλο απορίες πηγαίνοντας στην εκκλησία. Τα ερωτήματά της όπως και οι απαντήσεις που παίρνει, καταλήγουν στη γνώση και στην εμβάθυνση που οδηγεί από την απλή παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, στην ουσιαστική συμμετοχή.
Μάθημα 16ο: Η λογική λατρεία
Βοήθημα για τον κατηχητή: Η λογική λατρεία
ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Να μάθουν τα παιδιά να αποδέχονται την "λογική" της Εκκλησίας και να μπορούν να προσεγγίζουν πράγματα και καταστάσεις της ζωής τους μέσω μιας διαφορετικής προοπτικής.
"ΠΑΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ"
Στέλλιου Πελασγού

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τις εισαγωγικές σελίδες του βιβλίου)
ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΗΧΗΤΗ
Ηλία Λιαμή

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τα εισαγωγικά σχόλια του βοηθήματος)
Το υλικό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για διαδικτυακή χρήση.
Για ανατύπωση μέρους ή του συνόλου του έργου για οποιονδήποτε σκοπό και ιδιαιτέρως για εμπορική χρήση, απαιτείται έγγραφη έγκριση των συγγραφέων.
 
Κατηχητικό βοήθημα Ι.Μ.Δημητριάδος & Αλμυρού
Τα παιδιά των κατηχητικών θα παρακολουθήσουν τη ζωή και τις περιπέτειες των παιδιών που γνώρισαν στο περσινό κατηχητικό βοήθημα -"ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ- του Θανάση και της Κωνσταντίνας. Στην παρέα τους όμως φέτος προστίθεται η Κινεζούλα ξαδελφούλα Λι, που είναι όλο απορίες πηγαίνοντας στην εκκλησία. Τα ερωτήματά της όπως και οι απαντήσεις που παίρνει, καταλήγουν στη γνώση και στην εμβάθυνση που οδηγεί από την απλή παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, στην ουσιαστική συμμετοχή.
Μάθημα 15ο: Η αγιογράφηση του Ναού (Μέρος 2ο)
Βοήθημα για τον κατηχητή:Η αγιογράφηση του Ναού (2o)

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Να επαναφέρουν τα παιδιά στο νου τους τα βασικά στοιχεία των εικόνων, μετά από συμμετοχικές δράσεις 
"ΠΑΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ"
Στέλλιου Πελασγού

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τις εισαγωγικές σελίδες του βιβλίου)
ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΗΧΗΤΗ
Ηλία Λιαμή

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τα εισαγωγικά σχόλια του βοηθήματος)
Το υλικό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για διαδικτυακή χρήση.
Για ανατύπωση μέρους ή του συνόλου του έργου για οποιονδήποτε σκοπό και ιδιαιτέρως για εμπορική χρήση, απαιτείται έγγραφη έγκριση των συγγραφέων.
Κατηχητικό βοήθημα Ι.Μ.Δημητριάδος & Αλμυρού
Τα παιδιά των κατηχητικών θα παρακολουθήσουν τη ζωή και τις περιπέτειες των παιδιών που γνώρισαν στο περσινό κατηχητικό βοήθημα -"ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ- του Θανάση και της Κωνσταντίνας. Στην παρέα τους όμως φέτος προστίθεται η Κινεζούλα ξαδελφούλα Λι, που είναι όλο απορίες πηγαίνοντας στην εκκλησία. Τα ερωτήματά της όπως και οι απαντήσεις που παίρνει, καταλήγουν στη γνώση και στην εμβάθυνση που οδηγεί από την απλή παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, στην ουσιαστική συμμετοχή.
Μάθημα 14ο: Η αγιογράφηση του Ναού (Μέρος 1ο)
Βοήθημα για τον κατηχητή: Η αγιογράφηση του Ναού (Α')

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Να επαναφέρουν τα παιδιά στο νου τους τα βασικά στοιχεία των εικόνων,
μέσα από συμμετοχικές δράσεις.
"ΠΑΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ"
Στέλλιου Πελασγού

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τις εισαγωγικές σελίδες του βιβλίου)
ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΗΧΗΤΗ
Ηλία Λιαμή

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τα εισαγωγικά σχόλια του βοηθήματος)
Το υλικό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για διαδικτυακή χρήση.
Για ανατύπωση μέρους ή του συνόλου του έργου για οποιονδήποτε σκοπό και ιδιαιτέρως για εμπορική χρήση, απαιτείται έγγραφη έγκριση των συγγραφέων.
Κατηχητικό βοήθημα Ι.Μ.Δημητριάδος & Αλμυρού
Τα παιδιά των κατηχητικών θα παρακολουθήσουν τη ζωή και τις περιπέτειες των παιδιών που γνώρισαν στο περσινό κατηχητικό βοήθημα -"ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ- του Θανάση και της Κωνσταντίνας. Στην παρέα τους όμως φέτος προστίθεται η Κινεζούλα ξαδελφούλα Λι, που είναι όλο απορίες πηγαίνοντας στην εκκλησία. Τα ερωτήματά της όπως και οι απαντήσεις που παίρνει, καταλήγουν στη γνώση και στην εμβάθυνση που οδηγεί από την απλή παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, στην ουσιαστική συμμετοχή.
Μάθημα 13ο: Τα άμφια
Βοήθημα για τον κατηχητή: Τα άμφια

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Να συμφιλιωθούν τα παιδιά με τη διαφορετικότητα της αμφίεσης του ιερέα και να κατανοήσουν τον συμβολισμό των αμφίων 
"ΠΑΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ"
Στέλλιου Πελασγού

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τις εισαγωγικές σελίδες του βιβλίου)
ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΗΧΗΤΗ
Ηλία Λιαμή

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τα εισαγωγικά σχόλια του βοηθήματος)
Το υλικό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για διαδικτυακή χρήση.
Για ανατύπωση μέρους ή του συνόλου του έργου για οποιονδήποτε σκοπό και ιδιαιτέρως για εμπορική χρήση, απαιτείται έγγραφη έγκριση των συγγραφέων.
Κατηχητικό βοήθημα Ι.Μ.Δημητριάδος & Αλμυρού
Τα παιδιά των κατηχητικών θα παρακολουθήσουν τη ζωή και τις περιπέτειες των παιδιών που γνώρισαν στο περσινό κατηχητικό βοήθημα -"ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ- του Θανάση και της Κωνσταντίνας. Στην παρέα τους όμως φέτος προστίθεται η Κινεζούλα ξαδελφούλα Λι, που είναι όλο απορίες πηγαίνοντας στην εκκλησία. Τα ερωτήματά της όπως και οι απαντήσεις που παίρνει, καταλήγουν στη γνώση και στην εμβάθυνση που οδηγεί από την απλή παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, στην ουσιαστική συμμετοχή.
Μάθημα 12ο: Ιερό Βήμα (β')
Βοήθημα για τον κατηχητή: Ιερό Βήμα (β')

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Να γνωρίσουν τα παιδιά τα αντικείμενα του Ιερού και να κατανοήσουν τον συμβολισμό τους. 
"ΠΑΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ"
Στέλλιου Πελασγού

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τις εισαγωγικές σελίδες του βιβλίου)
ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΗΧΗΤΗ
Ηλία Λιαμή

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τα εισαγωγικά σχόλια του βοηθήματος)
Το υλικό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για διαδικτυακή χρήση.
Για ανατύπωση μέρους ή του συνόλου του έργου για οποιονδήποτε σκοπό και ιδιαιτέρως για εμπορική χρήση, απαιτείται έγγραφη έγκριση των συγγραφέων.
Κατηχητικό βοήθημα Ι.Μ.Δημητριάδος & Αλμυρού
Τα παιδιά των κατηχητικών θα παρακολουθήσουν τη ζωή και τις περιπέτειες των παιδιών που γνώρισαν στο περσινό κατηχητικό βοήθημα -"ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ- του Θανάση και της Κωνσταντίνας. Στην παρέα τους όμως φέτος προστίθεται η Κινεζούλα ξαδελφούλα Λι, που είναι όλο απορίες πηγαίνοντας στην εκκλησία. Τα ερωτήματά της όπως και οι απαντήσεις που παίρνει, καταλήγουν στη γνώση και στην εμβάθυνση που οδηγεί από την απλή παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, στην ουσιαστική συμμετοχή.
Μάθημα 11ο: Ιερό Βήμα (α')
Βοήθημα για τον κατηχητή: Ιερό Βήμα (α')

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Να θεωρούν το Ιερό, ως τόπο, όπου συντελείται
κάτι πολύ σημαντικό. 
"ΠΑΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ"
Στέλλιου Πελασγού

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τις εισαγωγικές σελίδες του βιβλίου)
ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΗΧΗΤΗ
Ηλία Λιαμή

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τα εισαγωγικά σχόλια του βοηθήματος)
Το υλικό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για διαδικτυακή χρήση.
Για ανατύπωση μέρους ή του συνόλου του έργου για οποιονδήποτε σκοπό και ιδιαιτέρως για εμπορική χρήση, απαιτείται έγγραφη έγκριση των συγγραφέων.
Κατηχητικό βοήθημα Ι.Μ.Δημητριάδος & Αλμυρού
Τα παιδιά των κατηχητικών θα παρακολουθήσουν τη ζωή και τις περιπέτειες των παιδιών που γνώρισαν στο περσινό κατηχητικό βοήθημα -"ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ- του Θανάση και της Κωνσταντίνας. Στην παρέα τους όμως φέτος προστίθεται η Κινεζούλα ξαδελφούλα Λι, που είναι όλο απορίες πηγαίνοντας στην εκκλησία. Τα ερωτήματά της όπως και οι απαντήσεις που παίρνει, καταλήγουν στη γνώση και στην εμβάθυνση που οδηγεί από την απλή παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, στην ουσιαστική συμμετοχή.
Μάθημα 10ο: Τι υπάρχει μέσα στον Ναό
Βοήθημα για τον κατηχητή: Τι υπάρχει μέσα στον Ναό 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Να θεωρούν τα παιδιά τον Ιερό Ναό ως κάτι ζωντανό, αλλά και ζωοφόρο.
"ΠΑΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ"
Στέλλιου Πελασγού

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τις εισαγωγικές σελίδες του βιβλίου)
ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΗΧΗΤΗ
Ηλία Λιαμή

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τα εισαγωγικά σχόλια του βοηθήματος)
Το υλικό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για διαδικτυακή χρήση.
Για ανατύπωση μέρους ή του συνόλου του έργου για οποιονδήποτε σκοπό και ιδιαιτέρως για εμπορική χρήση, απαιτείται έγγραφη έγκριση των συγγραφέων.
Κατηχητικό βοήθημα Ι.Μ.Δημητριάδος & Αλμυρού
Τα παιδιά των κατηχητικών θα παρακολουθήσουν τη ζωή και τις περιπέτειες των παιδιών που γνώρισαν στο περσινό κατηχητικό βοήθημα -"ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ- του Θανάση και της Κωνσταντίνας. Στην παρέα τους όμως φέτος προστίθεται η Κινεζούλα ξαδελφούλα Λι, που είναι όλο απορίες πηγαίνοντας στην εκκλησία. Τα ερωτήματά της όπως και οι απαντήσεις που παίρνει, καταλήγουν στη γνώση και στην εμβάθυνση που οδηγεί από την απλή παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, στην ουσιαστική συμμετοχή.
Μάθημα 9ο: Το προσωπικό του ναού
Βοήθημα για τον κατηχητή: Το προσωπικό του ναού

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Να γνωρίζουν τα παιδιά,
πως η διάθεση και οι δυνατότητες του κάθε ανθρώπου,
μπορούν να γίνουν μέσα στην Εκκλησία
μια αντίστοιχη προσφορά αγάπης, ένα διακόνημα.
"ΠΑΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ"
Στέλλιου Πελασγού

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τις εισαγωγικές σελίδες του βιβλίου)
ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΗΧΗΤΗ
Ηλία Λιαμή

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τα εισαγωγικά σχόλια του βοηθήματος)
Το υλικό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για διαδικτυακή χρήση.
Για ανατύπωση μέρους ή του συνόλου του έργου για οποιονδήποτε σκοπό και ιδιαιτέρως για εμπορική χρήση, απαιτείται έγγραφη έγκριση των συγγραφέων.
Κατηχητικό βοήθημα Ι.Μ.Δημητριάδος & Αλμυρού
Τα παιδιά των κατηχητικών θα παρακολουθήσουν τη ζωή και τις περιπέτειες των παιδιών που γνώρισαν στο περσινό κατηχητικό βοήθημα -"ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ- του Θανάση και της Κωνσταντίνας. Στην παρέα τους όμως φέτος προστίθεται η Κινεζούλα ξαδελφούλα Λι, που είναι όλο απορίες πηγαίνοντας στην εκκλησία. Τα ερωτήματά της όπως και οι απαντήσεις που παίρνει, καταλήγουν στη γνώση και στην εμβάθυνση που οδηγεί από την απλή παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, στην ουσιαστική συμμετοχή.
Μάθημα 8ο: Εικόνες τέμπλου - Ιερά Λείψανα 

Βοήθημα για τον κατηχητή
Εικόνες τέμπλου - Ιερά Λείψανα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Να μάθουν τα παιδιά να θεωρούν τα Άγια Λείψανα, ως κομμάτια ύλης, 
που φιλοξένησαν την αόρατη Θεία Χάρη. 
"ΠΑΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ"
Στέλλιου Πελασγού

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τις εισαγωγικές σελίδες του βιβλίου)
ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΗΧΗΤΗ
Ηλία Λιαμή

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τα εισαγωγικά σχόλια του βοηθήματος)
Το υλικό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για διαδικτυακή χρήση.
Για ανατύπωση μέρους ή του συνόλου του έργου για οποιονδήποτε σκοπό και ιδιαιτέρως για εμπορική χρήση, απαιτείται έγγραφη έγκριση των συγγραφέων.
Κατηχητικό βοήθημα Ι.Μ.Δημητριάδος & Αλμυρού
Τα παιδιά των κατηχητικών θα παρακολουθήσουν τη ζωή και τις περιπέτειες των παιδιών που γνώρισαν στο περσινό κατηχητικό βοήθημα -"ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ- του Θανάση και της Κωνσταντίνας. Στην παρέα τους όμως φέτος προστίθεται η Κινεζούλα ξαδελφούλα Λι, που είναι όλο απορίες πηγαίνοντας στην εκκλησία. Τα ερωτήματά της όπως και οι απαντήσεις που παίρνει, καταλήγουν στη γνώση και στην εμβάθυνση που οδηγεί από την απλή παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, στην ουσιαστική συμμετοχή.
Μάθημα 7ο Η προσκύνηση των εικόνων (β' μέρος)

Η προσκύνηση των εικόνων (β' μέρος)- Βοήθημα για τον κατηχητή

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Να θυμίζουν οι εικόνες του ναού στα παιδιά, τον σύνδεσμο
ανάμεσα στους αγίους που πέρασαν από αυτήν τη γη
με τους σημερινούς πιστούς.
"ΠΑΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ"
Στέλλιου Πελασγού

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τις εισαγωγικές σελίδες του βιβλίου)
ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΗΧΗΤΗ
Ηλία Λιαμή

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τα εισαγωγικά σχόλια του βοηθήματος)
Το υλικό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για διαδικτυακή χρήση.
Για ανατύπωση μέρους ή του συνόλου του έργου για οποιονδήποτε σκοπό και ιδιαιτέρως για εμπορική χρήση, απαιτείται έγγραφη έγκριση των συγγραφέων.
Κατηχητικό βοήθημα Ι.Μ.Δημητριάδος & Αλμυρού

Τα παιδιά των κατηχητικών θα παρακολουθήσουν τη ζωή και τις περιπέτειες των παιδιών που γνώρισαν στο περσινό κατηχητικό βοήθημα -"ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ- του Θανάση και της Κωνσταντίνας. Στην παρέα τους όμως φέτος προστίθεται η Κινεζούλα ξαδελφούλα Λι, που είναι όλο απορίες πηγαίνοντας στην εκκλησία. Τα ερωτήματά της όπως και οι απαντήσεις που παίρνει, καταλήγουν στη γνώση και στην εμβάθυνση που οδηγεί από την απλή παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, στην ουσιαστική συμμετοχή.
Μάθημα 6ο Η προσκύνηση των εικόνων (α' μέρος)
Η προσκύνηση των εικόνων (α' μέρος)- Βοήθημα για τον κατηχητή

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Η  εικόνα μαζί με το βλέμμα, μαγνητίζει και την ψυχή μας
και μας μεταφέρει από τον ορατό στον αόρατο κόσμου του Θεού.
"ΠΑΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ"
Στέλλιου Πελασγού

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τις εισαγωγικές σελίδες του βιβλίου)
ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΗΧΗΤΗ
Ηλία Λιαμή

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τα εισαγωγικά σχόλια του βοηθήματος)
Το υλικό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για διαδικτυακή χρήση.
Για ανατύπωση μέρους ή του συνόλου του έργου για οποιονδήποτε σκοπό και ιδιαιτέρως για εμπορική χρήση, απαιτείται έγγραφη έγκριση των συγγραφέων.
Κατηχητικό βοήθημα Ι.Μ.Δημητριάδος & Αλμυρού

Τα παιδιά των κατηχητικών θα παρακολουθήσουν τη ζωή και τις περιπέτειες των παιδιών που γνώρισαν στο περσινό κατηχητικό βοήθημα -"ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ- του Θανάση και της Κωνσταντίνας. Στην παρέα τους όμως φέτος προστίθεται η Κινεζούλα ξαδελφούλα Λι, που είναι όλο απορίες πηγαίνοντας στην εκκλησία. Τα ερωτήματά της όπως και οι απαντήσεις που παίρνει, καταλήγουν στη γνώση και στην εμβάθυνση που οδηγεί από την απλή παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, στην ουσιαστική συμμετοχή.
Μάθημα 5ο Η είσοδος στην Εκκλησία-Το κερί

Η είσοδος στην Εκκλησία-Το κερί- Βοήθημα για τον κατηχητή

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Να μάθουν τα παιδιά να αναζητούν σε καθε τι, που βρίσκεται μέσα στον ναό,
ένα κρυμένο νόημα και μια βαθύτερη αλήθεια της πίστης τους.
Ένα παράδειγμα: Τα κεριά, που σήμερα μας μιλούν
για το φως της πίστης και την ενότητα μεταξύ μας.
"ΠΑΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ"
Στέλλιου Πελασγού

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τις εισαγωγικές σελίδες του βιβλίου)
ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΗΧΗΤΗ
Ηλία Λιαμή

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τα εισαγωγικά σχόλια του βοηθήματος)
Το υλικό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για διαδικτυακή χρήση.
Για ανατύπωση μέρους ή του συνόλου του έργου για οποιονδήποτε σκοπό και ιδιαιτέρως για εμπορική χρήση, απαιτείται έγγραφη έγκριση των συγγραφέων.
Κατηχητικό βοήθημα Ι.Μ.Δημητριάδος & Αλμυρού

Τα παιδιά των κατηχητικών θα παρακολουθήσουν τη ζωή και τις περιπέτειες των παιδιών που γνώρισαν στο περσινό κατηχητικό βοήθημα -"ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ- του Θανάση και της Κωνσταντίνας. Στην παρέα τους όμως φέτος προστίθεται η Κινεζούλα ξαδελφούλα Λι, που είναι όλο απορίες πηγαίνοντας στην εκκλησία. Τα ερωτήματά της όπως και οι απαντήσεις που παίρνει, καταλήγουν στη γνώση και στην εμβάθυνση που οδηγεί από την απλή παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, στην ουσιαστική συμμετοχή.
Μάθημα 4ο ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ-
Βοήθημα για τον κατηχητή


ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Να αισθανθούν τα παιδιά τον Ιερό Ναό 
ως μια απεικόνιση ενός διαφορετικού κόσμου.
"ΠΑΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ"
Στέλλιου Πελασγού

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τις εισαγωγικές σελίδες του βιβλίου)
ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΗΧΗΤΗ
Ηλία Λιαμή

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τα εισαγωγικά σχόλια του βοηθήματος)
Το υλικό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για διαδικτυακή χρήση.
Για ανατύπωση μέρους ή του συνόλου του έργου για οποιονδήποτε σκοπό και ιδιαιτέρως για εμπορική χρήση, απαιτείται έγγραφη έγκριση των συγγραφέων.

 

Κατηχητικό βοήθημα Ι.Μ.Δημητριάδος & Αλμυρού

Τα παιδιά των κατηχητικών θα παρακολουθήσουν τη ζωή και τις περιπέτειες των παιδιών που γνώρισαν στο περσινό κατηχητικό βοήθημα -"ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ- του Θανάση και της Κωνσταντίνας. Στην παρέα τους όμως φέτος προστίθεται η Κινεζούλα ξαδελφούλα Λι, που είναι όλο απορίες πηγαίνοντας στην εκκλησία. Τα ερωτήματά της όπως και οι απαντήσεις που παίρνει, καταλήγουν στη γνώση και στην εμβάθυνση που οδηγεί από την απλή παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, στην ουσιαστική συμμετοχή.
"ΠΑΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ"
Στέλιου Πελασγού

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τις εισαγωγικές σελίδες του βιβλίου)
ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΗΧΗΤΗ
Ηλία Λιαμή

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τα εισαγωγικά σχόλια του βοηθήματος)
Μάθημα 3ο Ο ΣΤΑΥΡΟΣ (β')
Ο ΣΤΑΥΡΟΣ (Β')- Βοήθημα για τον κατηχητή

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά
ότι ο Σταυρός αποτελεί ένα διαρκές πρότυπο ζωής.
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ
-Ο Σταυρός μας, σημάδι αφοσίωσης και επιθυμίας,
να ζήσουμε σύμφωνα
με το θέλημα και το παράδειγμα του Χριστού.
-Ο Σταυρός πού φοράμε μας θυμίζει πάντα πως κέντρο της ζωής μας
πρέπει να γίνεται η έμπρακτη αγάπη μας προς τους άλλους.
-Κάνοντας τον Σταυρό μας ευχαριστούμε,
γινόμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε με τους άλλους,
ζητάμε κάτι από τον Θεό με ταπείνωση και εμπιστοσύνη.
Το υλικό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για διαδικτυακή χρήση.
Για ανατύπωση μέρους ή του συνόλου του έργου για οποιονδήποτε σκοπό και ιδιαιτέρως για εμπορική χρήση, απαιτείται έγγραφη έγκριση των συγγραφέων.
Κατηχητικό βοήθημα Ι.Μ.Δημητριάδος & Αλμυρού

Τα παιδιά των κατηχητικών θα παρακολουθήσουν τη ζωή και τις περιπέτειες των παιδιών που γνώρισαν στο περσινό κατηχητικό βοήθημα -"ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ- του Θανάση και της Κωνσταντίνας. Στην παρέα τους όμως φέτος προστίθεται η Κινεζούλα ξαδελφούλα Λι, που είναι όλο απορίες πηγαίνοντας στην εκκλησία. Τα ερωτήματά της όπως και οι απαντήσεις που παίρνει, καταλήγουν στη γνώση και στην εμβάθυνση που οδηγεί από την απλή παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, στην ουσιαστική συμμετοχή.
"ΠΑΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ"
Στέλλιου Πελασγού

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τις εισαγωγικές σελίδες του βιβλίου)
ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΗΧΗΤΗ
Ηλία Λιαμή

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τα εισαγωγικά σχόλια του βοηθήματος)
Μάθημα 1ο: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Περιεχόμενα:
α. Διήγηση
β.Δραστηριότητες
γ.Η Αγία Λυδία η Φιλιππησία
Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ - Βοήθημα για τον κατηχητή

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ 1ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
-Ορθοδοξία-Μια παγκόσμια οικογένεια
-Ενότητα από τα κοινά δόγματα και την κοινή ελπίδα
-Ενότητα μέσα από την αδελφική αγάπη-Ιεραποστολή:
Εντολή του Κυρίου αλλά και ανάγκη να μοιραστούμε με όλους τη χαρά και την αγάπη που εκείνος μας χάρισε.
Το υλικό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για διαδικτυακή χρήση.
Για ανατύπωση μέρους ή του συνόλου του έργου για οποιονδήποτε σκοπό και ιδιαιτέρως για εμπορική χρήση, απαιτείται έγγραφη έγκριση των συγγραφέων.
 
Κατηχητικό βοήθημα Ι.Μ.Δημητριάδος & Αλμυρού

 Τα παιδιά των κατηχητικών θα παρακολουθήσουν τη ζωή και τις περιπέτειες των παιδιών που γνώρισαν στο περσινό κατηχητικό βοήθημα -"ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ- του Θανάση και της Κωνσταντίνας. Στην παρέα τους όμως φέτος προστίθεται η Κινεζούλα ξαδελφούλα Λι, που είναι όλο απορίες πηγαίνοντας στην εκκλησία. Τα ερωτήματά της όπως και οι απαντήσεις που παίρνει, καταλήγουν στη γνώση και στην εμβάθυνση που οδηγεί από την απλή παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, στην ουσιαστική συμμετοχή. 
"ΠΑΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ"
Στέλλιου Πελασγού

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τις εισαγωγικές σελίδες του βιβλίου) 
ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΗΧΗΤΗ
Ηλία Λιαμή

(Πατήστε το εικονίδιο για να δείτε τα εισαγωγικά σχόλια του βοηθήματος)
Μάθημα 2ο:Ο ΣΤΑΥΡΟΣ

α. Διήγηση
β.Δραστηριότητες
γ.Ο σταυρός και οι πατερίτσες
δ.Φύλλο εργασίας
Μάθημα 2ο: Ο ΣΤΑΥΡΟΣ - Βοήθημα για τον κατηχητή

(Πατήστε τα εικονίδια για να διαβάσετε τα μαθήματα)
Το υλικό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για διαδικτυακή χρήση.
Για ανατύπωση μέρους ή του συνόλου του έργου για οποιονδήποτε σκοπό και ιδιαιτέρως για εμπορική χρήση, απαιτείται έγγραφη έγκριση των συγγραφέων. 

Site Created by Pixel Orange